07 Kas

BİK İlan No

:

1

Şehir

:

Ahlat-BİTLİS

Yayınlandığı Gazeteler          : Yerel Gazete

 
     
 
 
     
 
 

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

Niteliği, Türü ve Miktarı:

Araç Belediyemize ait olup, 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında olan 1 adet taşıtın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile satılması işi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi:18.11.2019

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Ovakışla Beldesi Orta Mah.Ahlat Yolu Üzeri Ahlat -BİTLİS

İhale Usulü:2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü

İhale Türü:Satış

 

İlan Metni

OVAKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. Araç Belediyemize ait olup, 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında olan ve aşağıda listelenen taşıtın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca ‘Açık Teklif Usulü’ artırma ile ihale edilecektir.
 2. İhale 18.11.2019 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00’da Ovakışla Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı (Ovakışla Beldesi Orta Mah.Ahlat yolu Üzeri No:2 Ahlat-BİTLİS) adresinde yapılacaktır.
 3. İhale konusu işle ilgili, ihaleye esas muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati metnin sonunda belirtilmiştir.
 4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:
 1. Tebligat için adres beyanı (ikametgâh belgesi)
 2. Tüzel kişi ise Ticaret ve/veya Sanayi ve/veya Meslek Odası belgesi vermesi, (Aslı veya noter tasdikli sureti 2019 yılına ait olacaktır.)
 3. Gerçek kişi ise Nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti,
 4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri
 5. Geçici Teminat Mektubu veya Belediyemize ait TC. Halk Bankası Ahlat Şubesi TR62 0001 2001 3880 0007 0000 02 IBAN Nolu Hesabına Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair banka dekontu, (Aslı),
 6. Şartnamede yazılı diğer belgeler.
 7. Noter Onaylı İmza İmza Sirküsü
 1. Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.
 2. İstekliler İhaleye konu olan aracı kapsayacak şekilde ve muhammen bedelden az olmamak üzere teklif verebileceklerdir.

 

 

 1. İhaleye ait şartname Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğü (Ovakışla Beldesi Orta Mah.Ahlat yolu Üzeri No:2 Ahlat-BİTLİS) adresinde görülebilir veya aynı adresten 50,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
 2. Posta ile yapılacak başvurularda da tekliflerin 18.11.2019 pazartesi günü ihale saatine kadar Ovakışla Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı (Ovakışla Beldesi Orta Mah.Ahlat yolu Üzeri No:2 Ahlat-BİTLİS) adresine ulaşması gerekmektedir.
 3. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 4. Belediyemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
 5. Araç İle İlgili Bilgiler: Araç Özellikleri: Renault Latutide:Araç 2014 Model olup 1.5 DCI, Araç Tipi: T, Araç Sınıfı:M1,Cinsi:Otomobil(AA Sedan) Renk:GRİ(Mars Gri) Silindir hacmi:1461, Koltuk Sayısı:5,Km:170.000’dir.
 6.  

Aracın Kimliği

 

 

 

Sıra No

Plakası

Cinsi / Markası/Model/Km’si

Muhammen Bedeli

Yakıt Cinsi

 

Geçici Teminat %3

1

13 EC 355

Otomobil  /Renault Latutide / 2014/ 170.000

67.500,00 TL

Motorin

2.025,00 TL

   

TOPLAM

67.500,00 TL

 

2.025,00 TL